Turčianske slávnosti folklóru 2022 – ohliadnutie sa za sviatkom folklóru v Turci.

Milí priatelia,

prinášame vám sériu fotografii ako spomienku na XXXVIII. ročník Turčianskych slávností folklóru, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 12. júna 2022 v Múzeu slovenskej dediny v Martine.

Bohatý program slávností bol rozčlenený do troch blokov. V prvom z nich nazvanom „Na zelenej lúke“ sa predstavili početnému obecenstvu detské folklórne kolektívy z Turca.
Ďalší blok pod názvom „Z každého rožku trošku – Obrazy práce a sviatku v minulosti“ bol venovaný tvorbe dedinských folklórnych skupín z nášho regiónu. Vrcholom slávností bol galaprogram nazvaný „Zaspomínajme si“, v ktorom vystúpili nielen turčianske folklórne súbory, ale aj vzácny hosť Turčianskych slávností folklóru mnohými úspechmi ovenčený Univerzitný folklórny súbor
„Mladosť“ z Banskej Bystrice.

Počasie a nálada boli vynikajúce. Účinkujúce folklórne súbory a sólisti pripravili pre divákov úžasnú atmosféru, plnú tanca, hudby, ľudových zvykov a tradícii.

Všetci sa už tešíme na ďalší ročník Turčianskych slávností folklóru, tak dovidenia priatelia.

Foto: @Michal Lašut