TVOR•BA festival neprofesionálneho umenia – folklór

V rámci festivalu neprofesionálneho umenia TVOR•BA vám Národné osvetové centrum prináša vzdelávacie aktivity v oblasti folklóru – webinár o – Aktuálnych  metódach pedagogiky ľudového tanca s lektorkou Lenkou Šútorovou Konečnou.

Témou webináru bude: prednáška o aktuálnych metódach výučby ľudového tanca je určená najmä pedagógom a vedúcim v detských folklórnych kolektívoch. Predstavuje nové metódy vzdelávania, ktoré sú založené na princípoch konštruktívnej pedagogiky Pétra Lévaia, dramapedagogiky Katalin Mizerákovej a rozvíjané v pedagogickej praxi lektorky. Metódy vyučovania sú koncipované tak, aby viedli tanečníkov k vedomému pohybu s pocitom radosti pri rešpektovaní základných princípov ľudového tanca.

Link na webinár nájdete TU:

http://www.tvor-ba.sk/2020/vzdelavacia-aktivita/hrou-k-tancu/