TVOR•BA festival neprofesionálneho umenia – folklór

V rámci festivalu neprofesionálneho umenia TVOR•BA vám Národné osvetové centrum prináša vzdelávacie aktivity v oblasti folklóru – Ako pracovať s folklórnym materiálom – webinár o základoch v audiovizuálnych, písomných a ikonografických prameňoch.

Lektormi webináru budú: Katarína Babčáková (etnochoreologička) a a Michal Noga (etnomuzikológ).

Témou webinára budú: tradičné hudobné a tanečné prejavy z nášho územia sú v praxi folklórneho hnutia v rôznych podobách inscenované už desiatky rokov, hoci prejavy folklorizmu siahajú niekoľko storočí do minulosti. Prednáška spojená s ukážkami predstaví možnosti skúmania a využitia pramenného materiálu z oblasti tradičnej ľudovej hudby, tanca, čiastočne i odevu či kontextu príležitostí, ktoré folklórny materiál determinovali. Cieľom je zoznámiť účastníkov so základmi analýzy pramenného materiálu, jeho benefitmi i limitmi a možnosťami jeho využitia v praxi folklórneho hnutia.

Linka na webinár nájdete TU:

http://www.tvor-ba.sk/2020/vzdelavacia-aktivita/ako-pracovat-s-folklornym-materialom/