Zmena termínu Turčianskych slávnosti folklóru 2020

Milí priatelia a priaznivci Turčianskych slávnosti folklóru,

na základe zasadania programovej rady Turčianskych slávnosti folklóru, ktorá sa konala dňa 23. 4. 2020 sa tohtoročné slávnosti presúvajú zo začiatku júna na koniec novembra, na nový termín: 21. – 22. 11. 2020 do obce Žabokreky. Zmena termínu je nevyhnutná vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu, preto sa Turčianske kultúrne stredisko v Martine, spolu s programovou radou rozhodli 36. ročník Turčianskych slávnosti folklóru presunúť. Prípravy podujatia aj naďalej pokračujú.

Veríme, že sa nám podarí atmosféru nášho najväčšieho folklórneho sviatku presunúť z prostredia skanzenu do malebnej obce Žabokreky.

S úctou,

Michaela Konečná