Klapka TV

Detský mediálny klub

Od roku 2020 funguje pod záštitou TKS detský mediálny klub- Klapka TV. Mediálny klub je zameraný na získavanie a zdokonaľovanie zručností v oblasti kvalitnej televíznej tvorby poskytovanej formou praktických cvičení a simulácie. Cieli na skupinu detských televíznych tvorcov (televíznych redaktorov a moderátorov, televíznych kameramanov, strihačov, scenáristov a dramaturgov) s ambíciou transformácie do televízneho prostredia.

Hlavným zámerom mediálneho klubu Klapka TV je vzdelávanie detí a mládeže v oblasti mediálnej tvorby, a to so zameraním na televíznu tvorbu a vysielanie. Deti sa vzdelávajú v nasledovných oblastiach: príprava a natáčanie televíznej reportáže (stand-up, rozhovor, ilustrácia, anketa), obsluha a práca s kamerou, obsluha a práca so zvukom, technické spracovanie natočeného materiálu (zostrih, mixáž, hudba, zvuk), a i.