ŠTNV – Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov
Pri turčianskom kultúrnom stredisku pôsobíme už 40 rokov.
Sme ľudia, ktorí nemáme umelecké vzdelanie a zaoberáme sa výtvarným umením vo svojom voľnom čase. V priebehu svojej existencie sa naši jednotlivý členovia predstavili na mnohých výstavách doma aj v zahraničí. Taktiež sme sa zúčastnili viacerých plenérov, čo svedčí o kvalite činnosti Štúdia.

Väčšina umelcov v Štúdiu sa každoročne predstavuje na najväčšej výtvarnej súťaži Výtvarne spektrum,  kde naši členovia majú možnosť konfrontovať svoje práce navzájom, ale aj s výtvarníkmi z iných regiónov.
Počas dlhej histórie nás viedlo viacero zaujímavých osobností.
Dnes je našou organizačnou vedúcou Štúdia Oľga Vestenická.

 

Alena Kudlatá

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Oľga Vestenická

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of tas popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Júlia Varádiová

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the tting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Vilma Romanová

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Eduard Jurčák

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of tas popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Alena Migátová

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the tting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum