Nositelia tradícií 2023 – výsledková listina

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samospráv-neho kraja uskutočnilo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií 2023. Súťaž je zameraná na folklórne skupiny, ktoré spracúvajú a uchovávajú tradičné formy tanca, hudby, zvyklostné a obradové prejavy svojich obcí, prípadne blízkeho okolia.
Súťaž sa uskutočnila 13.5.2023 v priestoroch Katolíckeho kultúrneho domu vo Vrútkach, zo začiatkom o 9 hodine.
Podujatie bolo podporené z finančných zdrojov poskytnutých Národným osvetovým centrom. Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Do súťaže sa celkovo prihlásili 4 folklórne súbory: Folklórna skupina Podhradie, Folklórna skupina Prameň Dubové, Folklórna skupina Tiešňavan a Ľudová hudba Drienča Krpeľany, Folklórny súbor Hrádok, ktoré súťažili o postup do krajského kola. Hodnotenie prebiehalo v zlatom, striebornom, bronzovom pásme.

Zlaté pásmo získali :

Priamy postup: Folklórna skupina Tiešňavan a Ľudová hudba Drienča Krpeľany s predstavením „Na Máďatká“                                                                                                                              Návrh na postup: Folklórna skupina Podhradie s predstavením „Podhradské novoty“             Folklórna skupina Prameň Dubové s predstavením „V krčme „U Štálíka“

Strieborné pásmo:

FSk Hrádok s predstavením „ Páračky“

Porota ocenila vysokú kvalitu spracovania jednotlivých predlôh, čo sa odzrkadlilo aj na samotnom hodnotení folklórnych skupín. Odborná porota pracovala v zložení: predsedkyňa poroty: Mgr. art. Lenka Konečná, členovia poroty: Mgr. art. Simona Ondreáš Dikaszová, Mgr. art. Vanda Golianová, Mgr. art. Zuzana Palanová, Mgr. Gabriela Očkajová. Vedúci skupín absolvovali aj odborné semináre s porotou, kde získali nové podnety pre zlepšenie svojich predstavení.

Krajské kolo súťaženej prehliadky sa uskutoční v Nižnej 1.10.2023.

16.5.2023 – Mgr. Daniela Kaplánová

foto: Michal Lašút