PREDNÁŠKA A DISKUSIA S JOZEFOM SEDLÁKOM

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vás pozýva na stretnutie a diskusiu s vizuálnym umelcom, fotografom, vysokoškolským pedagógom a členom poroty 50. ročníka postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2022 Jozefom Sedlákom.

Jozef Sedlák bude prezentovať svoj autorský knižný projekt „Združenie fotografov amatérov YMCA a Fotoskupiny KSTL Bratislava, Vývoj a aktivity v období 1924-1948“. Autor vo svojom diele mapuje vývoj a históriu slovenskej fotografie, opisuje dôležité obdobie konštituovania organizačnej štruktúry hnutia fotoamatérov, zakladanie prvých fotoklubov v rámci Československa, kryštalizáciu hnutia v rámci Slovenska, všetky aktivity súvisiace s organizovanou činnosťou fotoamatérov. Knižná publikácia dokumentuje cez príbeh inštitúcií aj príbehy osobností, ktoré vychovalo prostredie amatérskej fotografie.

Stretnutie s doc. Mgr. art. Jozefom Sedlákom spojené s prezentáciou jeho autorského knižného projektu „Združenie fotografov amatérov YMCA a Fotoskupiny KSTL Bratislava, Vývoj a aktivity v období 1924-1948“ sa uskutoční vo štvrtok 8. decembra 2022 o 17:00 h. v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine.

 

Všetkých Vás srdečne pozývame a veríme,
že táto autorská prezentácia bude príjemným obohacujúcim zážitkom.