Turiec maľovaný – vyhodnotenie

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo vyhodnotenie XIV. ročníka výtvarnej súťaže TURIEC MAĽOVANÝ. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 11.6.2023 v rámci programu XXXIX. ročníka Turčianskych slávností folklóru na malom pódiu v Múzeu slovenskej dediny SNK v Martine o 10:00 hodine.

Výstava vybraných výtvarných prac detí bude prístupná do 31.08.2023 v priestoroch Vozárne, Múzea slovenskej dediny v Martine.

Témou tohto ročníka výtvarnej súťaže bol CHLIEB. Deti preukázali výbornú predstavivosť a tému spracovali v rôznych výtvarných technikách. Do súťaže sa zapojilo 89 detí z 16 škôl a 3 regiónov. Súťažilo sa v 5 kategóriách. Víťazné práce vyberala porota pod vedením Mgr. art . Anny M. Mihalikovej. Súťaž vznikla s finančnou podporov Fondu na podporu umenia a je spolufinancovaná Žilinským samosprávnym krajom.

Výhercovia :

I. kategória: žiaci MŠ

1.miesto – Eliška Čurajová

2.miesto – Emily Franeková

3.miesto – Matúš Mažári

 

II. kategória: ZŠ 1. stupeň – žiaci 0. – 4. ročníka

1.miesto – Nela Šaláková

2.miesto – Ninka Gregušová

3.miesto – Eliška Paššová

 

 III. kategória: ZŠ 2. stupeň – žiaci 5. – 9. ročníka (príp. študenti alternatívnych ročníkov SŠ)

1.miesto – Vanessa Gregorová

2.miesto – Timea Ondrišová

3.miesto – Lenka Hanková, Ninka Nahálková

 

IV. kategória: ZUŠ – deti predškolského veku a žiaci 0.- 4. ročníka

1.miesto – Vanessa Pronajová

2.miesto – Matej Malina

3.miesto – Joel Chandler

Čestné uznanie: Tobias Reichel, Julia Ulbrichtová

 

V. kategória: ZUŠ – 5. – 9. ročník

1.miesto – Šimon Baran

2.miesto – Zoja Jesenská

3.miesto – Estelle Chandler

 

Oceneným deťom gratulujeme.

 

– Daniela Kaplánová –