Literárna Senica Ladislava Novomeského – celoslovenská autorská súťaž v poézii a próze

Milí priatelia,
všetkým tvorivým milovníkom písaného slova dávame do pozornosti Literárnu Senicu Ladislava Novomeského. Táto celoslovenská autorská súťaž v poézii a próze oslovuje už viac ako 30 rokov záujemcov o literárnu tvorbu. Ponúka príležitosť konfrontovať prvé literárne pokusy s názormi odbornej poroty, ktorú zastrešuje Literárne informačné centrum Bratislava a ktorú tvoria renomovaní literáti.
Uzávierka súťaže je 15.9. 2021.

Viac informácií nájdete na :

https://www.zahorskakniznica.eu/category/literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2021