PREDNES – metodické videá Národného osvetového centra

Milí pedagógovia i súťažiaci,

prinášame Vám sumár zaujímavých metodických videí Národného osvetového centra s Mgr. art. Matejom Struhárom.

Pomocou krátkych video inštruktáží sa naučíte základné techniky práce s hlasom, dychom, tempom a môžete na základe jednotlivých cvičení cibriť svoju techniku a celkový prejav pri prednese.

Videá sú preto určené pre žiakov základných umeleckých škôl, študentov, ich pedagógov, rovnako aj pre nadšencov, ktorí sa venujú umeleckej interpretácii či už poetických, alebo prozaických textov.

Vo videách sú použité záznamy recitátorov a recitátoriek z vrcholnej celoslovenskej súťažnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín.

Prajeme Vám veľa zábavy a inšpirácie a tešíme sa na výsledky Vašej práce na súťaži!

Metodička pre literatúru a umelecké slovo:

Bc. Ivana Bednáriková

mobil: +421 905 061 821

e-mail: literatura@tks.sk

 

Tu nájdete spomínané vlogy, chronologicky na seba nadväzujú :

1, Vznik a tvorba hlasu – dychové cvičenia pre zväčšenie kapacity a využitia pľúc : https://www.youtube.com/watch?v=6-Hxzs-S6Xc
2, Parametre hlasu – cvičenia na rezonanciu, aktivizácia prirodzeného hlasu s použitím otvoreného vokálu   https://www.youtube.com/watch?v=-_DrAGsXyxs&fbclid=IwAR08OZMG32pUa99gVc19oH-gxp3Hra2R6dF8dCMFpWZP53ft3M_IWUv8c6g
3, Artikulačné orgány – ich precvičenie a príprava na artikuláciu textovej predlohy  https://www.youtube.com/watch?v=vfpKiDdaojc&t=82s
6, Pauza – ako zvukový výrazový prostriedok tvoriaci napätie  https://www.youtube.com/watch?v=pCPAM5afr5w
7, Tempo a rytmus – zvukové výrazové prostriedky zvyšujúce pozornosť poslucháča  https://www.youtube.com/watch?v=G7-SAd6C4l0
8, Dôraz a prízvuk – zvukové výrazové prostriedky úzko späté s významom textu https://www.youtube.com/watch?v=EGjM989GP04
9, Mimika a gestá – o premenlivých optických výrazových prostriedkoch recitátora https://www.youtube.com/watch?v=xEUnSX9I_bY