Vajanského Martin 2020 – Krajské kolo v septembri

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 24.septembra podujatie Vajanského Martin 2020 – krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy jednotlivcov a kolektívov.

Súťažiaci tento rok zabojovali v priestoroch Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice. Na základe pokynov z Národného osvetového centra sa konala celoštátna postupová súťaž Hviezdoslavov Kubín v roku 2020 z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 v obmedzenom režimeV celom systéme súťaže boli zrušené kategórie umeleckého prednesu detí I.-III. kategórie a krajské kolo Vajanského Martin sa preto uskutoční len v rámci 4 kategórií, menovite IV. a V. kategórie:

  1. kategória : žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane
  2. kategória: študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov

Kvôli aktuálnej stiuácii sa súťaže celkovo zúčastnilo 38 súťažiacich : za štvrtú kategóriu súťažili 12 študenti v prednese poézie, 8 študenti v prednese prózy. V piatej kategórii súťažili traja dospelí, pričom najstaršia účastníčka z Martina oslávila tento rok 86. narodeniny.

Najmladšia generácia bola tento rok zastúpená aspoň v rámci prvej kategórie recitačných kolektívov, čo sa vyplatilo, lebo Detský súbor „Dobrozvíťazí junior“ získal najvyššie možné ocenenie.

  1. kategória – detské recitačné kolektívy a divadlá poézie s vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov – 9 detí
  2. kategória – divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých s vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov – 6 detí

Súťažiaci recitátori sa stretli z piatich regiónov žilinského kraja: z Turca, Horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy. Postupujúci recitátori a kolektívy budú reprezentovať svoje kraje v celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční 26. – 30. októbra 2020 v Dolnom Kubíne.

Vajanského Martin je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.