Vajanského Martin REGIÓN – výsledky súťaže

Vajanského Martin 2021– regionálne kolo súťaže

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 21.júna podujatie presunuté z jari, Vajanského Martin 2021 – regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých.

Súťažiaci z oboch okresov Martin a Turčianske Teplice, si tento rok spoločne zmerali sily v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine od 8.30 hod. 

Vzhľadom na špecifickú situáciu tohto roka sa regionálneho kola zúčastnilo 68 súťažiacich, z toho bolo 16 detí z Turčianskych Teplíc, a 3 súťažiace v IV. kategórii – študentov stredných škôl z teplického okresu.

Počas podujatia organizátori dohliadali na dodržiavanie aktuálne platných hygienických, bezpečnostných a epidemiologických opatrení.

Víťazi jednotlivých kategórií s úrovňou svojej interpretácie dosť výrazne prečnievali nad ostatné výkony a ich ocenenie a postup do krajského kola súťaže sú zaslúžené. Zároveň je potrebné dodať, že organizátori a odborná porota ocenili snahu súťažiacich zúčastniť sa a reprezentovať seba a svoje školy aj v tomto náročnom školskom roku. Týmto je zabezpečená kontinuita súťaže, ktorá sa na Slovensku koná už 67.-krát a poznáme ju pod spoločným názvom Hviezdoslavov Kubín.

Rovnako treba vyzdvihnúť aj snahu starších kategórií, teda študentov stredných škôl a dospelých, ktorí sa venujú recitovaniu a próze v rámci svojho voľného času a naďalej rozvíjajú svoj talent a lásku k hovorenému slovu.

Spoločne veríme, že budúci rok sa opäť dostane Vajanského Martin do svojich zabehnutých koľají, ako aj typickej atmosféry so všetkými kategóriami bez obmedzení.

Všetkým súťažiacim držíme palce a prajeme veľa úspechov a radosti z prezentácie na krajskom kole, ktoré je naplánované na koniec septembra v Literárnom múzeu SNK.

Ako posledná vec zostáva poďakovať spoluorganizátorom súťaže : Turčianskej knižnici v Martine za pomoc, podporu a možnosť využitia priestorov, mestu Turčianske Teplice za finančnú podporu a pomoc pri organizovaní súťaže, rovnako aj Národnému osvetovému centru ako garantovi súťaže za spolufinancovanie 67. ročníka regionálnej varianty Hviezdoslavovho Kubína.

Výsledková listina – Vajanského Martin region 2021 okres MT

Výsledky Vajanského Martin región 2021 – okres Turč. Teplice

 

Ivana Bednáriková

Metodička TKS

Literatúra a hovorené slovo