Prieniky

Aj tento rok pre Vás Slávka Šlesárová a Vlasta Števková pripravili výstavu s názvom Prieniky,
v ktorej reflektujú presahy rôznych tém.
Môžete sa tešiť na maľby, koláže, sklo, maľbu živicou.
Slávka Šlesarová sa lavíruje vo svojej tvorbe už dlhší čas medzi abstraktnou maľbou a štylizovanými portrétmi imaginatívnych žien. V abstraktnom vyjadrení vnára do tvorby vrstvené farebné plochy a nepravidelné elipsy, so silným zlatým akcentom. Jej témou sa stal vnútorný svet štruktúr a tvarov, ktoré sa prekrývajú a prelínajú v koncepcii vesmírnych telies, predmetov alebo svetov. Pod vrstvami farieb, tvarov a štruktúr sa akoby ukrýval ďalší a ďalší svet, ďalší tvar.
Postupne vytvára vo svojej tvorbe zduchovnenú atmosféru. Autorkine obrazy vyžadujú od diváka istú schopnosť k disciplíne a meditácii. Určité mystické pohrúženie do podstaty farby a tvaru. Jej znázorňovanie elíps a oválnych tvarov vypĺňajú „Prázdnotu bytia“. Ponecháva divákovi veľký priestor pre svoje vlastné pocity, emócie a videnia. Pri dostatočne dlhom pozorovaní sa jej obrazy otvárajú do ďalekých farebných priestorov. Zaujmú intenzitou farebných plôch. Absenciou obrazového posolstva je divák odkázaný sám na seba a musí si plochu obrazu dotvoriť aj sám vysvetliť.
Autorka sa zároveň v tvorbe prenáša do konkrétnej časti jej tvorby – do štylizovaných portrétov a figúrach žien, ktoré sa objavujú v maľbe a koláži. Koláže stvárňujú poetické stvárnenia zasnených žien, cez organické prvky prírody. V tvorbe sa objavujú vtáky, ktoré akoby by dorozprávali príbeh obrazu. Tvorbe dodáva silný štylizovaný prvok, ktorý sa objavuje len v kontúrach tváre a v líniách organických tvarov. Ženy na obrazoch majú jemne poeticky navodzovať skrytú poéziu alebo sen, vnútorný svet ženy schovaný za neurčitý pohľad.

Vlasta Števková vo svojej tvorbe pokračuje v téme krajina, ktorá sa transformuje cez abstraktné záhrady pozemské i nebeské až k téme kameňa. Kamene sa stali pre ňu inšpiráciou, ktorú rozvíja vo viacerých výtvarných technikách.
Vo svojej záhrade má nespočetné množstvo kameňov, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Na niektorých z nich objavila skameneliny. To im dodáva zaujímavé príbehy minulosti, prítomnosti i budúcnosti v jednom okamihu ich pulzujúcej energie. Inšpirovali ju štruktúry kameňov, ich farebnosť, pretínajúce sa línie, nasiaknutá energia nabitá slnkom, nálady okolia, odrazená energia kozmu.
Autorka tému kamene spracováva cez abstraktné maľby, s použitím živice a svoju tému posúva aj do sklenených mís. Živicu použila na plátna a na drevá v obrysoch kameňa. Odohráva sa na nich vesmírny príbeh, vyrozprávaný pomocou rozpíjania farieb, trblietania kovových odleskov. Čierna farba dodáva hĺbku a tajomno, nekonečný príbeh kolobehu života a je viditeľná vo všetkých jej obrazoch.
V abstraktných maľbách sa objavujú štruktúry, pulzujúce línie, ktoré sú dominantným prvkom v jej obrazoch a napájajú sa na vrstevnice máp. V tejto časti jej tvorby sa sklo objavuje v nepatrných kúskoch v obrazoch a svetelnú hru povrchu badať v živici. Plné zastúpenie skla rozohráva v sklenených misách so štruktúrami, bublinami a tajomstvami.
Video z výstavy TU