Výtvarné spektrum 2020 – výsledková listina

Výsledky regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020.

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov
A. kategória: maľba / Cena v rovnakom poradí:

Božena Ramšíková, Vrútky, Klaun

II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov
Kategória: A. maľba / Cena v rovnakom poradí:

Miloslav Raček, Martin, Červený mesiac, Obdarovanie matky
Terézia Honzová, Martin, Vo vánku,  Tak blízko k zemi, Skoro dospelá a stále dievča
Eduard Jurčák, Martin, Brezová alej

Čestné uznanie:
Janka Buchancová, Martin, Jesenná hmla
Janka Vaváková, Martin, Lúka
Silvia Mádyová, Martin, Strom
Eva Pajerchinová, Turčianske Teplice, Mesiac môj brat, Odhodlaná
Eva Žimondíková, Martin, Unesení

II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov
Kategória: B. kresba a grafika / Cena v rovnakom poradí:

Beáta Rizmanová, Martin, CHAMELEÓN – výtvarné etudy, DINOSAURUS – výtvarné etudy, VTÁCI
Darina Gregorová, Martin, Čajová galaxia
Andrea Kubisová, Vrútky, Strom poznania

Čestné uznanie :
Marcela Pajurková, Martin, Trojrohé pliesko s Belianskými Tatrami (ilustrácia do knihy PREMENY 2019), Ždiarska vidla a Havran (obálka knihy PREMENY 2019)
Jozef Polonec, Martin, Jeseň

II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov
C. kategória: plastika / Cena v rovnakom poradí:

Karol Stodolica, Turčiansky Michal, Muflón, Medveď, Levica

II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov
D. kategória: insitná tvorba / Cena v rovnakom poradí:

Jarmila Ladiverová, Martin, Martinský skanzen
Antónia Antolíková, Martin, Jeseň, Jar
Martina Hrušková, Vrútky, To som ja

Čestné uznanie:

Júlia Váradiová, Martin, Jar, Leto, Jeseň

 

predseda poroty: Pavol Muška,

členovia: Peter Klaudíny, Mgr. Adam Galko

 

Vyhotovil:

Radoslav Pančík

Turčianske kultúrne stredisko v Martine