AMFO 2021 prihlásenie a propozície

Národné osvetové centrum v Bratislave vyhlasuje 49. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO. Na súťaži sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej republiky alebo s trvalým pobytom na Slovensku. Do regionálneho kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia (zamestnanie, škola…).

Propozície súťaže AMFO 2021. 

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

Prihlásiť sa do regionálneho kola možno do 29. marca 2021.

Tohto roku stačí zaslať fotografie do regionálneho kola elektronicky. 

V tlačenej podobe pôjdu iba fotografie, ktoré postúpia do krajského kola. Postupujúcich autorov budeme včas informovať, tak aby nebola ohrozená organizácia krajského kola súťaže.

Preto môžete zasielať link na prihlásené digitálne fotografie, alebo priamo zaslať digitálne fotografie a to organizátorovi súťaže (vytvarnictvo@tks.sk).

Na uloženie môžete využiť niektorú z voľne dostupných služieb na zdielanie súborov ako Google Drive, OneDrive, uloz.to a pod). Každá fotografia musí byť nahraná vo formáte jpg s 300dpi a pomenovaná v presnom poradí: veková skupina, kategória, meno a priezvisko, názov diela.

Tešíme sa na Vaše práce.

Vyhodnotenie regionálneho kola sa uskutoční 5. mája 2021.

V prípade, že budeme môcť pripraviť vyhodnotenie a výstavu prezenčne, budú včas oslovení autori fotografií k ich dodaniu.

V prípade pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie môže byť termín vyhodnotenia súťaže posunutý. O všetkých prípadných zmenách Vás budeme určite včas informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť.