Vajanského Martin – Hviezdoslavov Kubín 2021

Vážení pedagógovia a priaznivci umeleckého prednesu,

v súvislosti s pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou sa Národné osvetové centrum rozhodlo

posunúť termíny prvých troch postupových kôl Hviezdoslavovho Kubína a to nasledovne:

  • školské kolá do 29. 2. 2021
  • obvodné kolá do 20. 3. 2021
  • okresné kolá do 10.4. 2021

Národné osvetové centrum zároveň povoľuje realizáciu školských a obvodných kôl v alternatívnej forme. Napríklad priamym odporúčaním, online formou, či záznamom.

Poznámka:

Priame odporúčanie – Pedagogičky a pedagógovia/porotkyne a porotcovia na základe dohody priamo odporučia recitátorky/recitátorov bez fyzického vypočutia výkonu, napríklad minuloročných víťazov, ktorí nemali možnosť sa prezentovať na vyšších kolách súťaže.

Online forma – Pedagogičky a pedagógovia/porotkyne a porotcovia vypočujú vybrané recitátorky a recitátorov z jednotlivých  tried dištančne – online formou. Na základe nej, vyberú postupujúce výkony do vyššieho kola.

Záznam – V prípade že nie je technicky možné uskutočniť online formu, vybrané recitátorky a recitátori z jednotlivých ročníkov zaznamenajú svoj výkon, ktorý budú hodnotiť vybraní pedagógovia/porota, tá určí víťazky a víťazov s postupom. V tomto prípade je potrené dbať na kritéria hodnotenia prednesu, nie záznamu ako takého.

V najbližších dňoch Vám rozpošleme aktualizované propozície.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím, neváhajte obrátiť  na nás.

 

Metodička pre literatúru a umelecké slovo:

Bc. Ivana Bednáriková

mobil: +421 905 061 821

e-mail: literatura@tks.sk