CINEAMA 2020 výsledky krajského kola

Výsledková listina
CINEAMA 2020 – 28. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby


Kategória I – do 16 rokov
animovaný film
cena bez určenia poradia:
cena za film PRÍRODA NIE JE KôŠ, autorom Alžbetka Vymazalová, Alžbetka Bednárová, Dorotka Bednárová, Veronika Kertészová, Kristínka Kraková,

cena za film ROMANTICKÁ VEČERA, autorom Alžbetka Fašánková, Darina Repová, Gabriela Repová, Tibor Záhradník, Martin Gregor

čestné uznanie za film EXOTI, autorom Tomáš Sedlák, René Kertész, Marko Saniga,, Mário Saniga

Kategória II – do 21 rokov
animovaný film
Cena za film CUKRÁRKA, autorke Lucia Vlková z Diviny

hraný film
Cena za film VNÚTRO, autorovi Benjamín Haverla

Kategória III – nad 21 rokov

reportáž
1. cena: LENKIN VLOG autori: Peter Rybín, Lenka Rybínová
2. cena KRK 2019 autor: Pavol Kráľ
3. cena: CIEĽ IVAN KUPAĽ autor: Ján Kuska

čestné uznanie
POĽSKÝ ROADTRIP autor: Andrej Guráň
čestné uznanie
CHATOVAČKA autor: Peter Rybín

dokument

1. cena: DŽUDY autor: Ján Kuska
2. cena: LAZNÍCI Z HRIŇOVEJ autor: Ľubor Patsch
3. Cena: OTUŽILCI TATRANSKÝCH PLIES autor: Pavol Kráľ
3 cena: TAJOMNNÁ ORAVA autor: Petr Turoň
Čestné uznanie:
za film POVAŽSKÁ LESNÁ ŽELEZNICA autor Ľubor Patsch
za film ČO NEZMYL ČAS autor Miroslav Ciglian

minútový film

Čestné uznanie: RREDBULL VERZUSLIVOVICA autor Ján Kuska a kolektív Nicolausfilm
Čestné uznanie: SEN autor Boris Vajda

hraný film
cena: NO REMORSE autor Rastislav Kupšo

videoklip
Čestné uznanie NÁŠ SVET autor : Miroslav Ciglian

Hlavná cena:

Za film DŽUDY autor: Ján Kuska

V Liptovskom Mikuláši 15.8.2020

Odborná porota: predseda poroty Mgr.art. Marek Kuboš
členovia Mgr. art. Vladimíra Hradecká, Mgr.art Pavel Smejkal