FOROMARATÓN MARTIN 2023 – zabávaj sa s fotografiou

Po ročnej prestávke sa nadšenci o fotografiu opäť môžu tešiť na ďalší, už desiaty ročník tvorivo-prezentačného  podujatia, ktorý vošiel na svetlo sveta pod názvom FOTOMARATÓN MARTIN 2023 – zabávaj sa s fotografiou.

Účastníkov radi privítame 27. mája 2023 od 9.00 h vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Zabaviť sa, ukázať svoje schopnosti, spracovať fotografie na nové témy a spolu analyzovať získané fotografie, to je mottom celého podujatia.

Motiváciou účasti je prezentácia vlastnej tvorby, konzultovanie fotografií naživo, ako aj cena. Ocenená bude najzaujímavejšia kolekcia fotografií a najzaujímavejšia fotografia.

Konzultantkou pri rozbore nafotených prác bude popredná slovenská fotografka Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.

Bonusom podujatia je, že vybraná kolekcia fotografií bude vytlačená a vystavená na Letnom foto feste 2023. Výstava bude inštalovaná vo výstavnom priestore Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Podmienkou účasti je registrácia prostredníctvom zaslania  prihlášky, a to elektronicky na e-mail: riaditel@tks.sk alebo osobne v Turčianskom kultúrnom stredisku v  Martine,  Divadelná 656/3, 036 01 Martin.

Uzávierka prihlášok je do 22. mája 2023.

Počet účastníkov je obmedzený na 12 ľudí.

FOTOMARATÓN MARTIN 2023 organizačne zabezpečuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie je súčasťou projektu FPU Kultúrne KLBKO IV. podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Tešíme sa na všetkých účastníkov.

Radoslav Pančík