FOTOMARATÓN MARTIN 2023 – zabávaj sa s fotografiou – propozície a prihláška

– PROPOZÍCIE –

FOTOMARATÓN MARTIN 2023
zabávaj sa s fotografiou
10. ročník

 

Organizátor:

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Kedy: 27. máj 2023 o 10.00 h

Prihlásiť sa môžete doručením prihlášky, a to osobne v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin alebo elektronicky na e-mail: radoslav.pancik@gmail.com.
Počet je limitovaný na 10 účastníkov.

Uzávierka prihlášok: 22. máj 2023

Kde: Výstavné priestory Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine,

úvodné stretnutie, odovzdanie nafotených prác, analýza fotografií naživo, výber kolekcie na Letný foto fest 2023.

Výstava z vybranej kolekcie vo výstavnej miestnosti TKS v Martine.

Čo treba vedieť:

 • Zapojiť sa môžete vyplnením prihlášky a zaregistrovaním sa do 22. mája 2023.
 • Účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v evidencii organizátora pre potreby súťaže. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.
 • Účastník súhlasí s tým, aby ním odovzdané snímky organizátori použili na propagáciu FOTOMARATÓNU MARTIN, a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách, alebo plagátoch bez nároku na honorár.
 • Vybraná kolekcia fotografií bude vystavená na podujatí Letný foto fest 2023 vo výstavnom priestore TKS v Martine. Vytlačené fotografie zostanú majetkom TKS v Martine a budú slúžiť na propagáciu fotografie v Turci.

Pravidlá podujatia:

 • V deň konania podujatia sa účastníci stretnú v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
 • Registrácia účastníkov súťaže bude 27. mája 2023 od 9.00 h do 10.00 h
 • Tu si každý účastník preberie svoje registračné číslo a bude oboznámený s témami.
 • Účastníci spracujú kolekciu šiestich fotografií, pričom všetky fotografie budú na jednu zo šiestich
  zadaných tém.
 • Ako prvú snímku si účastník odfotí svoje pridelené registračné číslo.
 • Po štarte fotomaratónu má účastník 3 hodiny na zhotovenie snímok kolekcie.
 • Účastníci si na podujatia musia priniesť vlastnú čistú SD kartu, resp. zariadenie (kábel) na prenos nafotenej kolekcie z fotoaparátu do počítača.
 • Fotografie musia byť nafotené vo formáte JPEG.
 • Fotografovanie bude ukončené o 13.00 hodine. Do tohto času treba odovzdať nafotené snímky v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Výber prác na výstavu:

 • Po skompletizovaní odovzdaných kolekcií dostane každý účastník lístok, na ktorý napíše číslo najzaujímavejšej kolekcie, a zároveň zapíše číslo najzaujímavejšej fotografie z akejkoľvek kolekcie.
 • Zápis bude spôsobom:
 1. a) číslo Vami vybranej kolekcie si zapíšete do krúžku
 2. b) číslo Vami vybranej fotografie z ľubovoľnej kolekcie si zapíšete a k nemu cez pomlčku napíšete do krúžku číslo kolekcie, z ktorej bola fotografia vybraná.
 • Fotografie z najvyšším počtom hlasov budú vystavené na Letnom foto feste 2023. Najzaujímavejšia kolekcia fotografií a najzaujímavejšia fotografia získa cenu od organizátora súťaže a zároveň bude celá vystavená na Letnom foto feste 2023.

 

Kontakt:

Radoslav Pančík

Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Divadelná 656/3, 036 01 Martin

tel. 043/4132394, mob. 0940 640 780

e-mail: riaditel@tks.sk

 

PRIHLÁŠKA

FOTOMARATÓN MARTIN 2023

zabávaj sa s fotografiou – 10. ročník

 

meno a priezvisko:

 

adresa:

 

e – mail:

 

tel. číslo:

 

Prehlasujem, že všetky uvedené informácie sú správne a súhlasím s podmienkami účasti na podujatí FOTOMARATÓN MARTIN 2023 – zabávaj s as fotografiou.

Svojím podpisom zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely podujatia FOTOMARATÓN MARTIN 2023 podľa Zákona 122/2013 Z z o ochrane osobných údajov. Zároveň dávam svoj súhlas na zverejnenie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na webových stránkach prevádzkovateľa a médií. Takisto dávam svoj súhlas s uchovávaním mojich osobných údajov pre účely archivácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

 

V Martine                                                                                                                                   …………………………
podpis účastníka