FOTOMARATÓN MARTIN – zabávaj sa s fotografiou – propozície a prihláška

– PROPOZÍCIE –
FOTOMARATÓN MARTIN 2021
zabávaj sa s fotografiou
9. ročník

Organizátor:
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Kedy: 29. máj 2020 o 10.00 h
Prihlásiť sa môžete doručením prihlášky, a to osobne v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin alebo elektronicky na e-mail: radoslav.pancik@gmail.com. Počet je limitovaný na 15 účastníkov.

Uzávierka prihlášok: 27. máj 2021

Kde: Klubové priestory Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine
– úvodné stretnutie, odovzdanie nafotených prác, analýza fotografií na živo, výber kolekcie na Letný foto fest 2021.

Výstava z vybranej kolekcie v Café Kamala na pešej zóne v Martine.

Čo treba vedieť:
• Zapojiť sa môžete vyplnením prihlášky a zaregistrovaním sa do 24. mája 2021.
• Účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v evidencii organizátora pre potreby súťaže. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.
• Účastník súhlasí s tým, aby ním odovzdané snímky organizátori použili na propagáciu FOTOMARATÓNU MARTIN, a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách, alebo plagátoch bez nároku na honorár.
• Vybraná kolekcia fotografií bude vystavená na podujatí Letný foto fest 2021 v priestore Café Kamala na pešej zóne mesta Martin. Vytlačené fotografie zostanú majetkom TKS v Martine a budú slúžiť na propagáciu fotografie v Turci.

Pravidlá podujatia:
• V deň konania podujatia sa účastníci stretnú v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
• Registrácia účastníkov súťaže bude 29. mája od 9.00 h do 10.00 h
• Tu si každý účastník preberie svoje registračné číslo a bude oboznámený s témami.
• Účastníci spracujú kolekciu šiestich fotografií, pričom všetky fotografie budú na jednu zo šiestich zadaných tém.
• Ako prvú snímku si účastník odfotí svoje pridelené registračné číslo.
• Po štarte fotomaratónu má účastník 3 hodiny na zhotovenie snímok kolekcie.
• Účastníci si na podujatia musia priniesť vlastnú čistú SD kartu, resp. zariadenie (kábel) na prenos nafotenej kolekcie z fotoaparátu do počítača.
• Fotografie musia byť nafotené vo formáte JPEG.
• Fotografovanie bude ukončené o 13.00 hodine. Do tohto času treba odovzdať nafotené snímky v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Výber prác na výstavu:
• Po skompletizovaní odovzdaných kolekcií dostane každý účastník lístok, na ktorý napíše číslo najzaujímavejšej kolekcie, a zároveň zapíše číslo najzaujímavejšej fotografie z akejkoľvek kolekcie.
• Zápis bude spôsobom:
a) číslo Vami vybranej kolekcie si zapíšete do krúžku
b) číslo Vami vybranej fotografie z ľubovoľnej kolekcie si zapíšete a k nemu cez pomlčku napíšete do krúžku číslo kolekcie, z ktorej bola fotografia vybraná.
• Fotografie z najvyšším počtom hlasov budú vystavené na (PO)Letnom foto feste 2020. Najzaujímavejšia kolekcia fotografií a najzaujímavejšia fotografia získa cenu od organizátora súťaže a zároveň bude celá vystavená na (PO)Letnom foto feste 2020.

Kontakt:
Mgr. Radoslav Pančík, metodik Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine
Divadelná 656/3, 036 01 Martin
tel. 043/4132394, mob. 0917/494 708
e-mail: radoslav.pancik@gmail.com, www.tks.sk

PRIHLÁŠKA
FOTOMARATÓN MARTIN 2021
zabávaj sa s fotografiou
9. ročník

meno a priezvisko:

adresa:

e – mail:

tel. číslo:

Prehlasujem, že všetky uvedené informácie sú správne a súhlasím s podmienkami účasti na podujatí Fotomaratón Martin – zabávaj s as fotografiou.
Svojím podpisom zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely podujatia FOTOMARATÓN MARTIN 2021 podľa Zákona 122/2013 Z z o ochrane osobných údajov. Zároveň dávam svoj súhlas na zverejnenie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na webových stránkach prevádzkovateľa a médií. Takisto dávam svoj súhlas s uchovávaním mojich osobných údajov pre účely archivácie v zmysle zákona
č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

 

podpis autora