PREMENY – výstava

Autorky Vlasta Števková a Slávka Šlesarová sa opäť stretli pri spoločnej prezentácii svojej tvorby na výstave s názvom Premeny.

„Výstava reflektuje ich výtvarnú tvorbu, vnútorné pocity a rôznorodé vnímanie sveta oboch autoriek.
Svet každej z nich tu môžete vnímať cez abstraktné maľby, kombinované techniky, objekty a sklo…“

Vernisáž výstavy sa uskutočnila 12. mája 2021.

Tvorbu oboch autoriek predstavila kurátorka výstavy Mgr. Ivana Vicena (Janotíková) z Turčianskej galérie v Martine.
Hudobný program zabezpečila časť kapely Deep Vocalis zo SZUŠ M. Haľamovej.
Za milé spríjemnenie programu svojou hudbou ďakujeme.
Výstava je predajná a je verejnosti sprístupnená od 13. mája  do 21. júna 2021.

Tešíme sa na stretnutie pri umení.

Radoslav Pančík