Fotomaratón Martin – zabávaj sa s fotografiou

Fotomaratón Martin 2020 – zabávaj sa s fotografiou
8. ročník tvorivo – prezentačného podujatia

Opäť po roku sa záujemcovia o fotografiu  môžu tešiť na ďalší, už v poradí ôsmy ročník tvorivo-prezentačného  podujatia s názvom Fotomaratón Martin 2020 – zabávaj sa s fotografiou.
Účastníkov radi privítame v netradičnom termíne pre toto podujatie a to 29. augusta 2020 o 10.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Zabaviť sa, ukázať svoje schopnosti, spracovať fotografie na nové témy a spolu analyzovať získané fotografie, to je mottom celého podujatia.

Motiváciou účasti je prezentácia vlastnej tvorby, konzultovanie fotografií naživo, ako aj ocenená.

Konzultantmi pri rozbore nafotených prác budú poprední slovenskí fotografi.
Bonusom podujatia je, že vybraná kolekcia fotografií bude vytlačená a vystavená na (PO)Letnom foto feste 2020. Výstava bude prvý krát inštalovaná v priestore kaviarne Café  KAMALA v centre Martina.

Podmienkou účasti je registrácia prostredníctvom zaslania  prihlášky, a to elektronicky na e-mail: radoslav.pancik@gmail.com alebo osobne v Turčianskom kultúrnom stredisku v  Martine,  Divadelná 656/3, 036 01 Martin.

Uzávierka prihlášok je do 24. augusta 2020

Podujatie je súčasťou projektu FPU kultúrne KLBKO II.
Podujatie je podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Tešíme sa na všetkých účastníkov

Propozície a prihláška Fotomaratón Martin 2020

Radoslav Pančík