Náš Turiec – Kde všade nachádzame „tykadlá prírody“

Milí priatelia,
pozývame vás na besedu s ekológom a ornitológom
Ing. Jánom Topercerom, CSc.

Náš Turiec – Kde všade nachádzame „tykadlá prírody“

23. júna 2020 o 16.30 pod stromami pri TKS