FRAGMENTY – Slávka Šlesárová a Vlasta Števková

Turčianske kultúrne stredisko v Martine Vás pozýva na otvorenie výstavy Vlasty Števkovej a Slávky Šlesarovej pod názvom Fragmenty.

Autorky u nás pravidelne vystavujú už od roku 2017. Tento rok sa opäť spoločne stretávajú pri  prezentácii vlastnej tvorby pod názvom Fragmenty.

Fragment časť diela, časť prírody, zlomok tvorby badať v rôznorodom spracovaní organických tvarov premenlivej prírody v tvorbe oboch autoriek, v ktorej sa prejavuje osobnosť každej z nich. Výstava reflektuje ich výtvarnú tvorbu, vnútorné pocity a rôznorodé vnímanie sveta, ktoré divák môže vnímať cez abstraktné maľby, kombinované techniky a sklo…

Slávka Šlesarová,

žije a pôsobí v Lednických Rovniach, venuje sa akrylovej maľbe, kolážam a kombinovaným technikám. V súčasnosti pôsobí ako pedagogička. Jej tvorba sa prelína medzi abstraktným stvárnením priestorov, vnútorných svetov a štylizovanými portrétmi žien, ktoré predstavujú poetickú výpoveď autorky. Autorka sa v abstraktnej maľbe venuje štylizovaným, lineárnym až dekoratívnym zobrazeniam. Vytvára vrstvené farebné plochy a nepravidelné, až amorfné prírodné tvary. Jej témou sa stal vnútorný svet štruktúr, textúr a tvarov, ktoré sa prelínajú v koncepcii prírodných telies a rastlín. V dielach štylizovaných portrétov žien sa opäť hrá s líniami, štruktúrami a dekoratívnosťou. Vyjadruje poetiku žien, ich myšlienok spojených s prírodou. Vytvára nenápadné metamorfózy žien do prírodných, štrukturálnych kontúr organických tvarov.

Vlasta Števková,

žije a tvorí vo Valči. Venuje sa sklu technike fusing – glass, keramike, kresbe, kombinovaným technikám. V súčasnosti pôsobí ako pedagogička. Jej tvorba nadväzuje a pokračuje v téme záhrady. Pre vyjadrenie svojej predstavy opäť experimentuje a využíva rastliny zatavené v skle, dopĺňa ich kresbami pomocou sieťotlače a pieskovaním skla. Inšpiruje sa svojou vlastnou záhradou. Používa rôzne časti rastlín, ktoré sa v skle čiastočne rozpadávajú, zachytávajú svoj odtlačok fyzickej krásy. V skle sa stvárňujú krátke príbehy, prelínanie vrstiev skla, v ktorých divák môže badať zaujímavé štruktúry, čírosť skla, svetelné okamihy, textúry, vyhorenia rastlín, bubliny, rastlinné koláže, štylizácie, hmyz, emócie, kvety

Vernisáž výstavy sa uskutoční 24. mája 2023 o 17.00 h vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Výstava bude pre verejnosť prístupná do 13. júna 2023.

Všetci ste srdečne vítaní.

 

Radoslav Pančík