galéria VITRÍNKA – výzva

Galéria VITRÍNKA je od mája 2023 živým projektom Turčianskeho kultúrneho strediska. Postupne sme vystavili už niekoľko fotografií a cieľom je pokračovať niekoľko rokov aj naďalej. Získame takto ucelený koncept výstavy, s ktorou je možné ďalej pracovať. Či už ako putovná výstava, zin či katalóg, a i. Preto bola a aj je téma DOMOV. Domov v ideálnom svete môžeme definovať ako  bezpečný prístav a zónu pohodlia. Miesto, kde žijeme s našimi rodinami a domácimi miláčikmi a užívame si s priateľmi, miesto kde sa cítime dobre. Miesto na budovanie spomienok. Miesto, kde môžeme byť skutočne sami sebou. Naskytuje sa však aj otázka či toto všetko znamená domov pre všetkých ľudí a ako inak môže byť ešte domov definovaný? Má domov hranice? Je to miesto? Môže mať niekto domov aj bez strechy nad hlavou? A dá sa ešte za domov pokladať miesto kde bývame, ale necítime sa tam dobre?

V súčasnosti môžeme niekedy nadobudnúť dojem, že fotografia je bezprostredne spojená len s internetom, sociálnymi sieťami či reklamou. V projekte VITRÍNKA by sme chceli upozorniť aj na hlbšie významy tohto média, otvoriť a rozvíjať spoločensky dôležité témy verejnou prezentáciou fotografií vo veľkých formátoch. Výstava fotografií vo verejnom priestore môže viesť k dialógu, vytrhávať ľudí zo zamyslenia všedných dní, priniesť niečo pekné a zmysluplné, vytvoriť komunitu a v neposlednom rade autori môžu verejne prezentovať svoje diela. Nie je to pekné, keď len tak idete mestom zamyslený nad svojimi každodennými úlohami, povinnosťami, prečo ste tam a zrazu ste konfrontovaný s umením, len tak mimochodom.

Projekt VITRÍNKA je alternatívny výstavný priestor, ktorý sa nachádza v podchode pre peších v centre mesta Martin. Cieľom projektu je využiť tradičný reklamný priestor na verejnú prezentáciu umeleckých diel – fotografií od rôznych autorov počas roka, pričom všetky vystavené diela spája zadaná téma. Projekt VITRÍNKA by sa tak mohol stať akýmsi mostom, kde sa môžu ľudia stretávať, spomaliť a vzájomne sa inšpirovať. Zároveň v tomto projekte ide o vytvorenie protikladu ku takzvanej „bielej kocke“ – často zdanlivo sterilne pôsobiacim galériám. Ďalším cieľom teda je, aby umenie bolo živé, aby sa stalo pulzujúcou súčasťou mesta.

Pozývame všetkých fotografov aby sa zapojili do projektu VITRÍNKA, a prispeli svojimi myšlienkami a fotografiami do projektu, v ktorom nebudú len prezentovať svoju tvorbu širokej verejnosti, ale ich fotografie sa stanú súčasťou aj vyššie spomínaných, hlbších cieľov. V tomto projekte majú príležitosť všetci neprofesionální fotografi reagovať na zadanú tému, a ďalej ju rozvíjať fotograficky aj ideovo.

Svoje fotografie môžete do výzvy zasielať na email: vytvarníctvo@tks.sk. Spolu s fotografiami musíte zaslať vaše údaje: Meno, priezvisko, vek, názov diela, krátku anotáciu/autorsky text k fotografii na tému DOMOV. Postupne odprezentujeme fotografie na veľkom formáte (približne 150×130 cm)  Zaslaná fotografia nesmie byť menšia ako 5 MB.