OSUDY VII. besedy pre školy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine dlhoročne realizuje projekt s názvom OSUDY.
Projekt pozostáva z dvoch častí.
Prvá časť je tvorivá a to priamo v prostredí liečebne a druhá je prezentačná (výstava a besedy).
Projekt okrem toho, že projekt približuje tému života psychicky chorých ľudí formou výstavy, sprostredkúva nové pohľady na túto problematiku mladým ľuďom formou besedy.
Tá sa uskutoční 24. novembra 2023 v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb Martin

Lektorom, respektíve diskutujúci budú Peter Dobiš – profesionálny fotograf, ktorý získal viacero prestížnych ocenení a spoluautor výstavy.
Prezentovať bude kolekciu fotografií Stratené duše a s ňou späté príbehy. Predstaví život ľudí  patriacich do najnižšej sociálnej vrstvy, ktorú tvoria bezdomovci a užívatelia tvrdých drog, v kontraste s inak prosperujúcim rozvojom Bratislavy a jej regiónu. Fotograf sa zvnútra ponoril do marginalizovanej kultúry. Na základe skúseností autora je len malá nádej pre ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Len hŕstke sa podarí vrátiť sa k tomu, čo väčšina z nás nazýva normálnym životom. Hlavným posolstvom a Petrovým zistením je, že aj v tých najkritickejších skupinách možno stretnúť citlivé, priame a láskavé ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a pomoc.
Ďalšími lektorkami budú: Mária Pronajová – psychologička z Psychiatrickej liečebne v Sučanoch – opíše psychické zdravie, ich príčiny, diagnózy a rehabilitačná sestra Lenka Cáliková.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.