LETNÝ FOTO FEST 2021

9.  ročník prezentačno –  vzdelávacieho podujatia

PROGRAM  LETNÉHO FOTO FESTU 2021:

Fotomaratón Martin 2021

výstava predstavujúca  fantáziu a tvorivosť účastníkov májovej súťaže

otvorenie výtavy – 16. jún 2021 o 17.00 h
Café Kamala, 16.6.2021 – 9.8.2021

 

Marek Pupák  “BUDE DOBRE”

výstava fotografií

slávnostné otvorenie výstavy  a diskusia s autorom 18. jún  2021 o 17.00 h (Foyer Štúdia SKD)

Pešia zóna mesta Martin, 18.6.2021 – 9.8.2021

 

Jakub Jančo  “POCHOPENIE PRALESA“

výstava fotografií

slávnostné otvorenie výstavy  a diskusia s autorom 18. jún  2021 o 17.00 h

Foyer Štúdia SKD, 18.6.2021 – 9.8.2021

Fotogram a chemigram
tvorivá fotografická dielňa – alternatívne spracovanie foto materiálu s lektorkou  Lenkou Adamčákovou

Klubové priestory TKS, 18.6.2021, 11.00 – 13.00 h

 

Letný FOTO FEST 2021 je realizovaný ako súčasť projektu Kultúrne KLBKO III. – Obrazy svetla VI. Organizátorom je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný ŽSK.

Menovateľom všetkých podujatí TKS v Martine spojených s fotografiou je 49. ročník celoštátnej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2021, ktorá sa v novembri uskutoční v Martine.

Tešíme sa na Vašu účasť, veríme, že Vás aktivity LETNÉHO FOTO FESTU zaujmú.

Radoslav Pančík