LETNÝ FOTO FEST 2023 po

Je za nami ďalší, už 10. ročník Letného foto festu. Ďakujeme každému, kto sa podieľal na jeho organizovaní a prispel tak k vytvoreniu pekného podujatia. Osobitná vďaka patrí Jánovi Viazaničkovi za jeho lektorský prínos v oblasti angažovanej fotografie pre prihlásených účastníkov, ale aj návštevníkov Letného foto festu 2023, a taktiež Petre Pogányovej a Petrovi Lackovi za ich spoločnú cestovateľskú prezentáciu „Krajiny sopečného dychu“, ale aj prezentáciu Petry Pogányovej, v ktorej priblížila kultúrnu rozmanitosť Indonézie pod názvom Rozmanitá Indonézia.

Podujatie sa už tradične nieslo v duchu podpory tolerancie, zblíženia, vzájomných stretnutí, a to prostredníctvom workshopov, verejných prezentácií fotografií a výstav, ktorých slávnostné otvorenie bolo 16. júna 2023 o 17.00 vo Foyer Štúdia SKD Martin.

Všetky aktivity sa niesli v duchu kritického nazerania verejnosti na svet, v tomto prípade amatérskych fotografov, ktorí sa prostredníctvom svojej tvorby zapojili do verejného diania.

Podujatie pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenským komorným divadlom Martin, Turčianskou knižnicou v Martine a Martinským klubom priaznivcov cestovania. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom.

Radoslav Pančík