Hudba je za dverami

Turčianske kultúre stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo, v priebehu školského roka v spolupráci MŠ Tajovského, zážitkový seminár pre deti predškolského veku pod názvom Hudba je za dverami. V rámci projektu sa uskutočnili 4 tematické stretnutia v termínoch : 20.2., 13.3., 17.4., 17.5.2023.

Cieľom seminára bolo predstaviť deťom základné pojmy z hudobnej výchovy hravou a zábavnou formou. Prebudiť chuť detí k vnímaniu a poznaniu hudby, jednoduchou rytmikou, hrami a piesňami z turčianskeho regiónu. Za pomoci jednoduchých rytmických hier s rytmickými nástrojmi sme sa naučili vnímať rytmus okolo nás. Ukázali sme si rôzne hudobné nástroje a ich zvuk. Rozprávali sme sa o tom: čo je rytmus, tempo, melódia, harmónia.

Stretnutia mali hravou formou ukázať deťom krásu hudby ako takej a prebudiť záujem venovať sa hudbe aj v školskom a mládežníckom veku či už na ZUŠ alebo v rôznych záujmovo -umeleckých skupinách.

Viac o workshopoch nájdete tu: Hudba je za dverami – o programe