Hudba je za dverami

Turčianske kultúre stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo, v priebehu školského roka 2023 v spolupráci MŠ Tajovského, MŠ Mošovce, MŠ Lienka, MŠ Kláštor pod Znievom zážitkový seminár pre deti predškolského veku pod názvom Hudba je za dverami. V rámci projektu sa uskutočnilo 5 tematických stretnutí.

Cieľom seminára bolo predstaviť deťom základné pojmy z hudobnej výchovy hravou a zábavnou formou. Prebudiť chuť detí k vnímaniu a poznaniu hudby, jednoduchou rytmikou, hrami a piesňami z turčianskeho regiónu. Za pomoci jednoduchých rytmických hier s rytmickými nástrojmi sme sa naučili vnímať rytmus okolo nás. Ukázali sme si rôzne hudobné nástroje a ich zvuk. Rozprávali sme sa o tom: čo je rytmus, tempo, melódia, harmónia.

Stretnutia mali hravou formou ukázať deťom krásu hudby ako takej a prebudiť záujem venovať sa hudbe aj v školskom a mládežníckom veku či už na ZUŠ alebo v rôznych záujmovo -umeleckých skupinách.

Viac o workshopoch nájdete tu: Hudba je za dverami – o programe