OD TEXTU K PREDNESU

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v spolupráci s Regionálnym centrom na podporu učiteľov Turiec pripravilo pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry workshopy v oblasti umeleckého prednesu. Pedagógovia absolvujú tri stretnutia, kde sa postupne oboznámia s témami: ako vhodne vybrať text, ako ho dramaturgický upraviť, ako pracovať s recitátorom.

Získane poznatky môžu zužitkovať pri príprave žiakov na recitačné súťaže, či už Vajanského Martin – Hviezdoslavov Kubín, Koyšove Ladce a mnohé iné.

Lektormi budú: Mgr. art. Anna Homolka-Čitbajová, Mgr. art. Ľubomíra Krkošková, Mgr. art. Michal Tomasy

Stretnutia sú naplánované na termíny 24.10.2023, 21.11.2023, 12.12.2023.

 

Mgr. Daniela Kaplánová
Metodik pre literatúru a umelecké slovo, hudbu, marketing a médiá