VÝSLEDKY AMFO 2023

51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023 vyvrcholil v piatok 27. októbra v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine slávnostným vyhodnotením tohto najstaršieho a najprestížnejšieho podujatia v rámci amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku.

Odborná porota v zložení: predsedníčka poroty Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD., a členovia poroty doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.; Mgr. art. Šimon Parec; MgA. Peter Fabo; MgA. Dávid Doroš navrhla udeliť 29 cien a 24 čestných uznaní naprieč všetkými vekovými skupinami a kategóriami (samostatná fotografia, diptych, cyklus a séria, experiment).

„Experiment bol konečne po niekoľkých rokoch svieži a experimentálny. Svedčí o tom hlavná cena, ktorá bola udelená až dvom projektom práve z tejto kategórie. Oba prepája hravosť. Rebeka Csandová súborom Surrealizmus oslobodzuje myseľ a podvedome nás vracia k detstvu živými farebnými obrazmi, siluetami hračiek. Peter Majlát vo svojom fotografickom projekte Apokalypsa digitálne manipuluje so symbolmi, zamýšľa sa nad existenciou a vierou,“ zhodnotila predsedníčka poroty Lenka L. Lukačovičová.

Partner 51. ročníka AMFO, spoločnosť FOMA BOHEMIA, spol. s r. o., udelil aj tento rok špeciálnu cenu FOMA za sériu analógových fotografií s názvom La dolce vita fotografky Slávy Sedlačikovej z Bratislavy.

„Do AMFO sa nám tento rok prihlásilo celkovo až 240 analógových fotografií. Veľmi ma teší, že aj napriek prevahe digitálu je stále záujem fotografovať na analóg, vyvolávať v caffenole či skúšať alternatívne fotografické techniky. Mnohé z nich môžete vidieť aj na výstave celoštátneho kola v Slovenskej národnej knižnici,“ vyjadrila sa odborná garantka súťaže Lenka Adamčáková.

Výstava celoštátneho kola je prístupná v Slovenskej národnej knižnici do 31. 1. 2024

Všetkých srdečne gratulujeme.

Výsledky: https://www.nocka.sk/amfo-2023-ocenenia/