OSUDY VI. (doma)

OSUDY VI. (doma)

Turčianske kultúrne stredisko v Martine ako výstup tvorivých stretnutí  pripravilo výstavu, ktorej otvorenie sa uskutočnilo 28. októbra 2021 v Turčianskej galérii. Hudobným vystúpením na harfu otvorenie výstavy spríjemnila Lucia Dobošová. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

„Projektom chceme pokračovať v otváraní témy života psychicky chorých ľudí – ich osudov.
V aktuálnom ročníku bola téma „doma“, pri ktorej sme sa citlivo pokúšali uvažovať o domove, o veciach tak všedných a pritom tak dôležitých. Úvod patril rozhovorom s účastníkmi dielní a neskôr praktická činnosť  v podobe výtvarných a fotografických dielní. Nosnou oblasťou tohto roku bola práve fotografia. V rámci nej bola práca s jednoduchými jednorazovými fotoaparátmi, ktoré pacienti mohli mať pri sebe a fotiť nielen počas jednej hodiny, ale počas celého dňa a viacerých dní. Tým sa pacientom vytvoril priestor, aby naplno využili svoje tvorivé schopnosti a zachytili viacero zaujímavých záberov na zadanú tému. Vyústením cyklu tvorivých dielní je výstava. Jej zámerom a ambíciou je konfrontovať pohľady na fotografickú tvorbu dvoch odlišných skupín. Na jednej strane sú to pacienti Psychiatrickej liečebne Sučany a na druhej strane členovia fotografických skupín TuFoTím a JUST a NATRUC.“

Radoslav Pančík/autor projektu

 

„Výstava je ponorením do intímnych úvah o domove, o miestach a veciach, ktoré fenomén domova evokujú. O komponovaní jeho neohraničenej esencie do štruktúry fotografického obrazu a premietaní jeho individuálnych metafor do prostredia okolo nás. O participácii v duchu Beuysového sociálneho umenia, v ktorom každý z nás môže byť umelcom/umelkyňou a preklenutí umenia so všedným životom. O domove v hranatých zátvorkách, ako pôdoryse domu či bytu ale aj mentálneho sveta vymedzeného ľudským prežívaním a túžbami.“

Adam Galko/kurátor výstavy

 

Výstava bude sprístupnená pre verejnosť v dňoch od 29. októbra 2021 do 9. februára 2022.

 

Srdečne vás pozývame.

 

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre fotografiu, film, výtvarníctvo a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708, tel: 043/ 4132394
http: www.tks.sk