Ohliadnutie sa za úspešným 6. ročníkom Turčianskeho javiska 2021

TURČIANSKE JAVISKO 2021 

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo v dňoch 21. – 22. októbra 2021 krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko 2021. Spoluorganizátormi súťaže boli Slovenské komorné divadlo Martin a Národné osvetové centrum. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Turčianske javisko bolo zrealizované podľa aktuálne platného kultúrneho semaforu v režime OTP.

Tento rok, po období dlhšej pauzy, mali konečne aj neprofesionálni divadelníci možnosť odohrať svoje naštudované inscenácie. Radosť z príležitosti vystúpiť pred divákmi a odbornou porotou sa odzrkadlila v príjemnej atmosfére, ktorá sa niesla celou dvojdennou prehliadkou i súťažou, čo bolo cítiť aj v energii pri výkonoch umelcov.

Ochotnícke divadlo má v Turci dlhoročnú tradíciu a je veľmi obľúbené. Každoročným vyvrcholením sezóny je Scénická žatva v Martine, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou každého divadelníka. Vzhľadom na tohtoročnú špecifickú situáciu sa 6. ročník Turčianskeho javiska realizoval výnimočne v jesennom termíne, preto sa organizátorsky podarilo zastrešiť Turčianske javisko spoločne s 99. ročníkom Scénickej žatvy v dňoch 21. – 24. októbra 2021. Diváci tak mohli na spoločnej divadelnej fieste vidieť ešte viac predstavení ako obvykle.

V prvý deň Turčianskeho javiska sa predstavili divadelníci v rámci súťaže FEDIM, neprofesionálneho divadla mladých. Druhý deň patril neprofesionálnemu divadlu dospelých v súťaži Belopotockého Mikuláš. Pôvodne bolo do súťaže prihlásených viac súborov, zasiahla však realita týchto dni a niektoré súbory sa z pandemických dôvodov museli zo súťaže odhlásiť. O to väčšiu radosť sme mali my, organizátori, z bezproblémového priebehu Turčianskeho javiska.

Trojčlenná odborná porota v zložení Mgr. art. Martin Krajčovič (predseda), Mgr. art. Lucia Lasičková, Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, ArtD bola veľkým prínosom pre zúčastnené súbory počas rozborových seminárov po každom predstavení, kde hodnotila, ale najmä odovzdávala cenné rady divadelníkom. Zároveň boli súčasťou seminárov aj plodné diskusie medzi porotou a účinkujúcimi.

V prvý deň postupovej súťaže vystúpili divadelníci v rámci súťaže FEDIM. Prvé miesto získal martinský divadelný súbor „Elenky z Mudroňky“ s inscenáciou „PROTI PRÚDU“ pod režisérskou taktovkou Pavly Musilovej. Na druhom mieste sa umiestnila monodráma „REBEKA“ divadelného súboru „Teatro in vitro“ zo Žiliny, ktorú režíroval Vladimír Mores.  Tretie miesto obsadila hra „AU-PAIRKY“ súboru „Fireball“ z Ružomberka pod vedením Anny Mišurovej. Víťazom a postupujúcim gratulujeme a držíme palce v nasledujúcom roku na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke divadla mladých v FEDIM 2022 Tisovci!

Druhý deň Turčianskeho javiska patril neprofesionálnemu divadlu dospelých v súťaži Belopotockého Mikuláš. Súťažili tri súbory z Ploštína a Ružomberka v dvoch kategóriách – Prúdy tradičného divadla a Prúdy súčasného divadla.

Prvé miesto v kategórii Prúdy súčasného divadla získala hra „SOLITARITA“ divadelného súboru „RosaThea – Rosart“ z Ružomberka, ktorú režírovala Marianna Stančoková.  Druhé miesto patrí divadelnému súboru „F*actor“ z Ružomberka s inscenáciou „LUIGIHO SRDCE“, ktorú režijne a dramaticky spracoval Michal Tomasy.

V druhej kategórii Prúdy tradičného divadla získal 1. miesto divadelný súbor „Šapo“ z Ploštína s divadelnou inscenáciou „MATKA“ pod vedením Márie Grajciarovej.

Víťazom a postupujúcim gratulujeme a držíme palce 18. – 21. novembra 2021 v Liptovskom Mikuláši v rámci celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých Belopotockého Mikuláš!

Mgr. Milan Herčút

metodik pre divadlo

Turčianske kultúrne stredisko v Martine