OSUDY VI. výstava

OSUDY VI.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine pripravilo cyklus tvorivých výtvarných a fotografických dielní a ich prezentačnú časť pod názvom OSUDY VI.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Hlavnou témou projektu je téma „DOMA“.

„Cieľom výtvarných tvorivých dielní bolo mierne poodhaliť zázemie, v akom pacienti žijú, čo im domov pripomína, čomu sa doma venujú a aký majú vzťah ku svojmu domovu. Práve kvôli citlivosti témy sme pracovali relatívne v abstraktnej rovine symbolických predmetov a postáv, ktorých pozadie tvoria dvere do ich domu alebo bytu. Absenciu znázorňovali obrysy týchto vecí a postáv, ktoré boli vytvárané najmä technikou šablón a suchého pastelu. Šablóny si pripravovali pacienti  kreslením a vystrihnutím z papiera sami, s konzultáciou a inštrukciami lektora. Každý pacient  vytvoril dielo, ktoré nepúšťa diváka do súkromia, ostáva „pred dverami“, ale naznačuje mu domov autora cez akési indície. Tvorivé dielne takouto formou preniesli v myšlienkach každého z rutiny liečebne do svojho súkromia a domova.“                                                                                 Radovan Šenšel/lektor

„Fotografické dielne – „Aj v aktuálnom ročníku sme sa spolu zabávali a tvorili  s TIEŇOHROU, ktorá sa už stala súčasťou tohto projektu. Vystrihované príbehy z papiera boli s našou asistenciou premietané na pozadie z papiera na pečenie. Je to veľmi stará technika. V 13. storočí, tak napríklad fungovalo japonské divadlo Kamišibai. Bol to taký ľudový televízor, ktorý priniesli doslova až do odľahlých kútov krajiny. Fungovalo to na princípe premietania obrázkov a rozprávania príbehu. A takto podobne sme chceli aj my prerozprávať príbehy pacientov psychiatrickej liečebne. Výber fotografií z tieňohry ako aj výsledné animované video si budú môcť pozrieť návštevníci v deň vernisáže pre verejnosť – OSUDY VI.

Druhou podstatnou časťou fotografických dielni bolo pokračovanie experimentu ešte z minulého roka. Ten sa veľmi vydaril a preto sme sa ho pokúsili opäť zopakovať v troška pozmenenej forme. Novinkou bolo to, že sa fotenia nezúčastnili len samotní pacienti, ale aj fotografi z martinskej fotoskupiny TuFoTím a členovia žilinskej fotoskupiny JUST a NATRUC. Všetci sme mali rovnaké fotoaparáty a rovnakú tému. Tou bola téma „DOMA“.     
 Naším zámerom je poukazovať na ČIARU, ktorú nie je vidieť a napriek tomu existuje medzi nami. V dnešnom svete táto pomyslená čiara, ktorá rozdeľuje ľudí na psychicky zdravých          a chorých, je už takmer neviditeľná.

Jej hranica sa priblížila natoľko k nám, že je veľmi ľahké sa ocitnúť na druhej strane.  Neľahká životná situácia v celom aktuálnom svete dokáže z celkom zdravého človeka spraviť človeka liečeného v ústave.“

 Zdeno Ziman/lektor

 

Či sa zámer vydaril, môžete posúdiť na výstave OSUDY VI.

Výstava má ambíciu slúžiť aj ako sociologický prieskum, porovnanie, keďže rovnakou technikou a rovnakou témou sa zaoberali  autori diel –  pacienti Psychiatrickej liečebne v Sučanoch a členovia fotografických skupín TuFoTím a JUST a NATRUC. Ich prezentačná časť bude prepojená vo výstavných priestoroch Turčianskej galérie v Martine.

Kurátorom  výstavy je Adam Galko/kurátor Turčianskej galérie.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 28. októbra 2021 o 17.00 h v Turčianskej galérii v Martine.
Hudobným vystúpením program vernisáže obohatí Lucia Dobošová.
Výstava bude sprístupnená pre verejnosť v dňoch od 29. októbra 2021 – 9. februára  2022.

Srdečne vás pozývame.

 

Mgr. Radoslav Pančík

metodik pre fotografiu, film, výtvarníctvo a vzdelávanie

Turčianske kultúrne stredisko v Martine

kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin

mobil: 0917/ 494 708, tel: 043/ 4132394

http: www.tks.sk