Turčianske javisko 2021

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje v dňoch 21. – 22. októbra 2021 krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko 2021. Spoluorganizátormi súťaže sú Slovenské komorné divadlo Martin a Národné osvetové centrum. Podujatie je financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Víťazné divadelné súbory z Turčianskeho javiska budú reprezentovať náš kraj v kategórii dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2021 (18. –21.novembra 2021, Liptovský Mikuláš) a v kategórii divadla mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM 2021 (12.-14.novembra 2021, Tisovec).

Krajská prehliadka Turčianske javisko vytvára priestor na súťažnú prezentáciu a konfrontáciu neprofesionálnych divadiel dospelých a divadiel mladých. Súťaže sa zúčastňujú divadelné súbory aktuálne z 3 regiónov v rámci Žilinského kraja. V tomto roku je prihlásených 7 súborov, z toho sú 3 súbory dospelých a 4 súbory mladých. V rámci súťaže a prehliadky súbory absolvujú rozborové semináre všetkých súťažných divadelných inscenácií s trojčlennou odbornou porotou v zložení:

Mgr. art. Martin Krajčovič – predseda poroty

Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, ArtD. – člen poroty

Mgr. art. Lucia Lasičková – členka poroty

Semináre sa uskutočnia hneď po vzhliadnutí divadelných predstavení. Ochotnícke divadlo má v Turci dlhoročnú tradíciu a je veľmi obľúbené. Každoročným vyvrcholením sezóny je Scénická žatva v Martine, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou každého divadelníka. Vzhľadom na tohtoročnú špecifickú situáciu sa 6. ročník Turčianskeho javiska realizuje v jesennom termíne, preto sa organizátorsky podarilo zastrešiť Turčianske javisko spoločne s 99. ročníkom Scénickej žatvy v dňoch 21.-24.októbra 2021. Diváci tak budú môcť na spoločnej divadelnej fieste vidieť ešte viac predstavení, ako sú zvyknutí.

Tešíme sa na vás a spoločné zážitky na „doskách, ktoré znamenajú svet“.

Turčianske javisko sa bude konať podľa aktuálne platného kultúrneho semaforu v režime OTP.

Mgr. Milan Herčút

metodik pre divadlo

 

 

Program podujatia: