OSUDY VII. IDENTITA (pokračovanie)

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu OSUDY VII.  pripravilo cyklus fotografických dielní, určených pre pacientov Psychiatrickej liečebne Sučany.
Na nich pacienti prostredníctvom kresby, tieňohry a objektívu fotoaparátu zobrazovali svoje pocity, svoju identitu.
Výsledky ich prác, spolu s fotografiami Petra Dobiša budú prezentované na výstave OSUDY VII. – IDENTITA (pokračovanie).
Lektor tvorivých dielní Zdeno Ziman:
Prostredníctvom tvorivých dielní prinášame pohľad pacientov do nich samých a prenášame tak ich svet, ktorý sa ukrýva hlboko v nich za bránami liečebne. Citlivo zachytávame ich výpoveď a odkaz tu pre nás vonku. Každá jedna fotografia rozpráva svoj príbeh. Príbeh smutný, ale aj radostný.
Spoluautor výstavy Peter Dobiš:
Zobrazuje život ľudí  patriacich do najnižšej sociálnej vrstvy, ktorú tvoria bezdomovci a užívatelia tvrdých drog, v kontraste s inak prosperujúcim rozvojom Bratislavy a jej regiónu. Hlavným Petrovým posolstvom a zistením je, že aj v tých najkritickejších skupinách možno stretnúť citlivé, priame a láskavé ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a pomoc.
Výstavou, otvára Turčianske kultúrne stredisko v Martine možnosti pre vznik malej galérie a prezentačné aktivity v priestoroch Psychiatrickej liečebne Sučany.
Výstava bude prístupná od 18. 1. 2024 – 4. 6. 2024 v priestoroch Psychiatrickej liečebne Sučany.
Mgr. Radoslav Pančík
riaditeľ
Turčianske kultúrne stredisko v Martine