Vesmír očami detí 2024 – Propozície

 

Milí priatelia, deti, pani učiteľky a učitelia,

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI vyhlasujú XXXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže, s účasťou Slovákov žijúcich v zahraničí

VESMÍR OČAMI DETÍ.

 

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:

  1. kategória – materské školy
  2. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ
  3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník osemročného gymnázia
  4. kategória – základné umelecké školy – prípravné štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník ZŠ
  5. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ

Do súťaže Vesmír očami detí 2024 sa môžete prihlásiť do 31. marca 2024. Vyhodnotenie regionálneho kola  sa uskutoční 2. apríla 2024.  Vyhlásenie výsledkov a vernisáž sa uskutočnia 5. apríla 2024 o 14h. Viac informácií a podmienky súťaže nájdete TU – Propozície VESMÍR OČAMI DETÍ 2024.

 

Súťažné práce prosím posielajte alebo doručte na adresu:

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P. O. Box 104, 036 01  Martin

Tešíme sa na vaše práce.

V prípade akejkoľvek nejasnosti nás neváhajte kontaktovať.

 Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708