Propozície VAJANSKÉHO MARTIN 2021

Vážení pedagógovia, rodičia a priaznivci umeleckého prednesu,

v súvislosti s pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou sa Národné osvetové centrum rozhodlo

posunúť termíny prvých troch postupových kôl Hviezdoslavovho Kubína a to nasledovne:

  • školské kolá do 29. 2. 2021
  • obvodné kolá do 20. 3. 2021
  • okresné kolá do 10.4. 2021

Národné osvetové centrum zároveň povoľuje realizáciu školských a obvodných kôl v alternatívnej forme. Napríklad priamym odporúčaním, online formou, či záznamom.

Viac informácií nájdete v propozíciách :

PROPOZÍCIE_VAJANSKÉHO MARTIN 2021_pdf

Organizátori školských kôl prihlasujú víťazných postupujúcich recitátorov do vyššieho kola súťaže prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

V okresoch Martin a Turčianske Teplice žiakov prihlasujeme  do 8. marca 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, neváhajte obrátiť sa na nás.

Tešíme sa na nové spoločné zážitky!

 

Metodička pre literatúru a umelecké slovo:

Bc. Ivana Bednáriková

mobil: +421 905 061 821

e-mail: literatura@tks.sk