SAMI SEBOU putuje

SAMI SEBOU

Výber diel z jubilejnej výstavy členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov

Členovia Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, na svojej jubilejnej výstave predstavili vlastné osoby, o čom napovedá aj samotný názov výstavy SAMI SEBOU.
Výstava vznikla z projektových aktivít, pri ktorých sme spolu s lektorom Radovanom Šenšelom, štyrmi témami chceli nahliadnuť na zúčastnených výtvarníkov, na ich bezprostredné okolie a predmety, ktoré ich obklopujú.

Výstava vznikla pri príležitosti štyridsiateho výročia vzniku Štúdia a jej výber bude prezentovaný v Centre sociálnych služieb na Ľadovni.

Prezentácia tvorby členov Štúdia prostredníctvom výstavy SAMI SEBOU vznikla ako súčasť projektu Kultúrne KLBKO II. – Reťazenie VI. zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Výstava bude verejnosti sprístupnená od 25. septembra do 26. novembra 2020.

Radoslav Pančík