XXVII. Slovenský festival poézie – Beniakove Chynorany

Milí priatelia,

občianske združenie Beniakove Chynorany vás srdečne pozýva na XXVII. ročník Slovenského festivalu poézie – Beniakove Chynorany, ktorý sa uskutoční 4.- 6.12.2020 v Chynoranoch.

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte. Tvorivé kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku umožňuje tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.

Beniakove Chynorany 2020 – propozicie

Beniakove Chynorany 2020 – záväzná prihláška