Sárova Bystrica 2022 – prihlasovanie a propozície

Drahí naši priaznivci,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v tomto roku nám žiaľ časové a personálne kapacity neumožňujú zorganizovať regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže mladých moderátorov a redaktorov Sárova Bystrica 2022.

Všetkým záujemcom o účasť v súťaži týmto oznamujeme, že sa môžu prihlasovať do regionálneho kola v Žiline do 19. októbra 2022 prostredníctvom elektronickej prihlášky: https://forms.gle/nXxot5Ee3t3WEgPR9

PROPOZÍCIE: SÁROVA BYSTRICA – propozície -reg. 2022