AMFO 2022: Zasadnutie odbornej poroty v celoštátnom kole

Milí priatelia, uplynulý víkend bol v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine opäť venovaný fotografii. Od 9. do 11. septembra sa konalo zasadnutie členov odbornej poroty celoštátneho kola postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby – AMFO 2022. Porota zasadla v tomto zložení:

Predsedníčka: Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.
Členovia:
doc. Mgr. art. Jozef Sedlák
Mgr. art. Katarína Poliačiková
Mgr. art. Kvet Hoa Nguyen Thi
Bc. Michaela Obšitošová
Tajomníčka: Mgr. art. Lenka Adamčáková

Odborná porota hodnotila fotografie z celého Slovenska, nominované v krajských súťažných kolách. Do celoštátneho kola 50. ročníka postupovej súťaže AMFO 2022 bolo nominovaných 539 fotografií. Autori súťažili v troch vekových skupinách: I. do 15 rokov, II. od 15 do 25 rokov a III. nad 25 rokov, a v štyroch rôznych kategóriách: čiernobiela fotografia, farbená fotografia, cykly a seriály a experiment. Porotcovia tak nemali ľahkú úlohu pri výbere tých najlepších fotografií. Po dôkladnom uvážení napokon navrhli vystaviť 206 fotografií.

Mená autoriek a autorov, ktorých fotografie budú od 4. novembra prezentované v Slovenskej národnej knižnici v Martine na záverečnej výstave celoštátneho kola AMFO 2022, môžete nájsť na oficiálnej stránke Národného osvetového centra (nocka.sk).

Držiteľku/držiteľa hlavnej ceny a ďalšie umiestnenia jednotlivých súťažiacich budú zverejnené na slávnostnom vyhodnotení a vernisáži AMFO 2022 v piatok 4. novembra 2022 v SNK v Martine.

Gratulujeme všetkým fotografkám a fotografom, ktorí budú súčasťou výstavy 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže AMFO 2022 a tešíme sa na spoločné stretnutie.