Turčianske kultúrne stredisko – voľné pracovné miesto

Turčianske kultúrne stredisko v Martine

obsadzuje

Voľné pracovné miesto: manažér/odborný pracovník pre záujmovo umeleckú činnosť,
vzdelávacie aktivity detí, mládeže, seniorov a znevýhodnených skupín, projektový manažér

Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry
Miesto výkonu práce: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
Počet obsadzovaných miest: 1
Pracovný pomer: hlavný pracovný pomer
Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok
Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň
Predpokladaný dátum nástupu: 1.9.2022 prípadne dohodou
Pozícia vhodná pre absolventa: áno
Platové podmienky (brutto): v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v závislosti od vzdelania a počtu rokov praxe, minimálne 868 €

Zamestnanecké výhody, benefity:
– stabilná verejná inštitúcia s bohatou históriou
– možnosť osobného a profesijného rastu
– dovolenka nad rámec Zákonníka práce
– stravné lístky
– flexibilný pracovný čas

Náplň práce
– prioritne projektová príprava, zabezpečenie a organizácia postupových súťaží
vyhlasovaných Národným osvetovým centrom v oblasti záujmovo umeleckej činnosti
(folklór, fotografia, výtvarníctvo, divadlo, umelecký prednes)
– projektová príprava a zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre neprofesionálnych
umelcov a širokej verejnosti
– projektová príprava, zabezpečovanie a organizovanie kultúrnych podujatí v regióne
– udržiavanie kontaktu a spolupráca s miestnou kultúrnou komunitou, kultúrnymi
inštitúciami, partnermi podujatí
– Informovanie verejnosti o pripravovaných podujatiach (príprava tlačových správ, príspevkov na sociálnych sieťach, web stránke TKS)

Požiadavky na uchádzača
– stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
– preferovaný študijný odbor: humanitné vedy a umenie, sociálne vedy, pedagogika
– prax: skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí
– pozícia vhodná pre absolventa: áno
– nevyhnutná znalosť štátneho jazyka a štylistiky
– vodičský preukaz skupiny B

Profesionálne požiadavky
– aktívna práca s PC, smartfónom, bežnými komunikačnými technológiami a sociálnymi sieťami
– práca s grafickými programami vítaná
– základná znalosť podávania projektov cez grantové výzvy (FPU, MK SR,)
– znalosť kultúrnej situácie a miestnych umeleckých komunít vítaná
– skúsenosť s poskytovaním vzdelávania vítaná

Osobnostné predpoklady
– profesionálna, odborná a pútavá komunikácia, vystupovanie na verejnosti
– samostatnosť, flexibilita, trpezlivosť, odolnosť voči stresu
– teamový hráč
– bezúhonnosť
– záujem o osobné vzdelávanie a rast

Požadované dokumenty
– motivačný list
– štrukturovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných dokladov
– fotokópia dokladu o vzdelaní

Informácie o organizácii
Hlavným poslaním Turčianskeho kultúrneho strediska je vytváranie podmienok pre rozvoj
miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie tradícií a zabezpečovanie
kultúrno-vzdelávacích aktivít. Organizuje podujatia a súťaže zamerané na rozvoj a
prezentáciu neprofesionálnej tvorby v rôznych oblastiach: folklór, tradičná ľudová kultúra,
umelecký prednes, moderovanie, ochotnícke divadlo, výtvarná tvorba, hudba, vzdelávanie
detí a dospelých, film a fotografia, tvorivé dielne.

www.tks.sk

Hlavná oblasť pôsobenia: kultúra
Počet zamestnancov: 7

Informácie o výberovom konaní
požadované dokumenty zasielajte do 27.7.2022

buď:
– poštou na adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin
– emailom na adresu: podatelnatks@vuczilina.sk predmetom: Manažér ZUČ

Predpokladaný dátum a miesto výberového konania: 4.8.2022,
Turčianske kultúrne stredisko v Martine , Divadelná 656/3, 036 01 Martin

Spôsob vykonania výberového konania: osobný pohovor na základe doručených dokumentov

Kontaktná osoba: Patrícia Zemančíková, kontakt: 0905 061 821, podatelnatks@vuczilina.sk

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude
zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.