Vajanského Martin, 70. ročník Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

Vážení pedagógovia, recitátori, milí rodičia

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje 70. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Vajanského Martin 2024 – Hviezdoslavov Kubín.

Súťaž sa uskutoční v dňoch 11.3.2024 až 14.3.2024 v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine.

Podujatie je podporené z finančných zdrojov poskytnutých Národným osvetovým centrom a finančným prispením mesta Turčianske Teplice.

Do súťaže sa celkovo prihlásilo 168 recitátorov, ktorí budú súťažiť v 5 kategóriách prednesu poézie a prózy a 1 kategórií divadiel poézie. Súťažiaci pre okres Martin, Turčianske Teplice sú vyhodnocovaní samostatne.

 

Harmonogram súťaže:

 

11.3.2024 – Turčianska knižnica v Martine

I. Kategória – žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ : poézia/ próza

 

12.3.2024 – Turčianska knižnica v Martine

II Kategória – žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ : poézia/ próza

 

 13.3.2024 – Turčianska knižnica v Martine 

III. Kategória – žiaci 7. -9. ročníka ZŠ,

 

 14.3.2024 – Turčianska knižnica v Martine

IV. Kategória – žiaci 1. -4. ročníka stredných škôl/ V. Kategória – študenti VŠ a dospelí od 20 rokov, I. kategória súťaž kolektívov divadlá poézie

 

Registrácia účastníkov od 8.20- 8:55 hod.

Začiatok od 9:00 hod.

Rozborový seminár , vyhodnotenie po 13:00 hod

Súťažiacich bude hodnotiť odborná porota zložená z pedagógov, literátov a hercov : Menovanie odbornej poroty VM 2024

Víťazi jednotlivých kategórii postúpia do krajského kola ktoré sa uskutoční 15.4 – 19.4.2024 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine.

 

Cieľom súťaže Vajanského Martin – Hviezdoslavov Kubín je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadiel poézie. V rámci súťažnej prehliadky absolvujú recitátori rozborové semináre s odbornou porotou.

 

 

Všetci ste srdečne vítaní!