Z PROGRAMU TURČIANSKYCH DIVADELNÝCH DNÍ 2024 – MÁME SA NA ČO TEŠIŤ!!!

15.3.2024 – piatok KD BELÁ – DULICE

9:00 h. – „CUDZINKA“ Divadelný súbor Drobátka
Skúsená režisérka Pavla Musilová so svojim mladým súborom spracovala do divadelnej formy nesmierne aktuálny román slovenskej autorky Ireny Brežnej „Nevďačná cudzinka“ čerpajúci z osobných zážitkov autorky, z jej nútenej emigrácie v roku 1968. Román sprostredkováva pohnuté osudy migrantov, kde sa zúfalstvo zo straty pôvodnej vlasti mení na radosť zo získavania nových, hybridných identít v cudzote najrôznejšieho druhu. Všetci sme tak trochu cudzinci. Aj ja som pendler. Ty? Žijeme tu, aj v Prahe. Každý sa občas cíti cudzí aj doma, v škole….

10:40 h. – „LUIGIHO SRDCE ALEBO POPRAVA TUPÝM MEČOM“ Divadelný súbor Drama eggs
Mládežnícky divadelný súbor Drama eggs v tomto prípade siahol po divadelnom texte slovenského dramatika Ivana Bukovčana z roku 1974, ktorý prešiel autorskou úpravou. Paradoxne cez humor nám táto divadelná inscenácia predstavuje hlavného hrdinu Luigiho, čakajúceho v cele smrti na svoj osud … Aj v tejto situácii sa hlavný hrdina stretáva so zvrátenosťou dnešnej konzumnej spoločnosti, v ktorej vládne presvedčenie, že za peniaze si možno kúpiť všetko… aj ľudské srdce. Vymyslený príbeh sa opiera o reálne jestvujúce črty našej konzumnej spoločnosti, v ktorej niektoré negatívne ľudské vlastnosti môžu nadobudnúť neľudské, až absurdné rozmery.    

16.3.2024 – sobota KD BELÁ – DULICE

15:00 h. – „NA SPRÁVNEJ STRANE“ – Ochotnícky divadelný súbor Oľgy Borodáčovej
V tejto divadelnej sezóne súbor pôsobiaci v Martine siahol po námete z mondénneho prostredia Paríža, mesta umenia, lásky a rozkoše. Divadelná hra francúzskeho dramatika Marca Camolettiho je plná náhodných nedorozumení a prekvapivých rozuzlení. Nech žijú inzeráty! Príbeh hlavne o ženách. Touto komédiou by ODS Oľgy Borodáčovej rád divákov aspoň na chvíľu odbremenil od každodenných starostí a strastí.

17:50 h. – „PRÍBUZNÁ“ – Divadelný súbor Za Váhom
Divadelná inscenácia čerpajúca z nadčasovej poviedky Boženy Slančíkovej Timravy „Príbuzná“, odhaľuje podstatu „slovenskej“ spoločnosti v celom jej spektre nielen v 19. storočí.

Príďte si užiť atmosféru dobrého divadla z nášho regiónu, tešíme sa na Vás!