Vďaka za konzultácie Výtvarné spektrum 2024

 

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 27.03.2023 pripravuje regionálne kolo celoštátnej, postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM.

Súťaž každoročne vyhlasuje, odborne garantuje a finančne podporuje Národné osvetové centrum v Bratislave.

Máme za sebou konzultácie výtvarných  diel.

Konzultácie, ktoré sa uskutočnili v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska boli veľmi príjemné. Zúčastnení doniesli svoje práce a spolu aj s ostatnými účastníkmi sme o prácach komunikovali a viedli zaujímavé rozhovory.

Katarína Vido