Umenie do obcí – PRÍRODA OKOLO NÁS

PRÍRODA OKOLO NÁS

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a ZŠ Valča pripravilo výstavu PRÍRODA OKOLO NÁS od členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, pôsobiacich pri stredisku už od roku 1980.

Vystavujúci autori prezentujú rôznorodú tvorbu od krajiniek, či domáce zvieratá, hory, les a čokoľvek iné, čo vieme stretnúť a vidieť v prírode.

Celá výstava sa nesie v duchu medzigeneračnej spolupráce, kde členovia Štúdia a zároveň autori prác spolu s deťmi zo základnej školy vo Valči spoločne tvoria diela. Cieľom aktivity je priniesť umenie neprofesionálnych tvorcov do obcí regiónu, prezentovať práce členov Štúdia a vo výstavnom priestore stráviť spoločný čas, inšpirovať sa, motivovať sa k tvorbe ale aj učiť sa vzájomnej úcte, pochopeniu a trpezlivosti. Výstupy žiackych prác z jednotlivých obcí regiónu budú prezentované v júni na pešej zóne mesta Martin, na festivale KREATIVITY.

Výstava bude prístupná v Základnej škole Valča od 9.apríla 2024

Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708