VÝSLEDKY SÚŤAŽE AMFO 2022

VÝSLEDKY SÚŤAŽE AMFO 2022

Tohtoročný jubilejný 50.ročník súťaže AMFO 2022 vyvrcholil v piatok 4. novembra v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine slávnostným vyhodnotením a ocenením víťazov tohto najprestížnejšieho podujatia v rámci amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku.

Odborná porota v zložení, predsedníčka poroty Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. a členovia poroty doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, Mgr. art. Katarína Poliačiková, Mgr. art. Kvet Hoa Nguyen Thi, Bc. Michala Obšitošová navrhla udeliť 25 cien a 29 čestných uznaní.

Hlavná cena 50. ročníka AMFO tentokrát putovala na východné Slovensko, mladému 19 ročnému autorovi Adamovi Bielikovi z Valalík, ktorému týmto srdečne gratulujeme.

Partner 50. ročníka AMFO spoločnosť FOMA BOHEMIA spol. s r.o. sa rozhodol udeliť Špeciálnu cenu FOMA pre autora, ktorý sa v súťaži prezentoval analógovou fotografiou, v tomto prípade cenu získal Peter Orvoš z Komárna, ktorému taktiež srdečne gratulujeme.

 Kompletné výsledky 50. ročníka AMFO nájdete:

https://www.nocka.sk/vysledky-sutaze-amfo-2022