Dieťa v divadle 2023 – regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2023

Milí priatelia,

sme radi, že Vás môžeme informovať o tohtoročnej postupovej súťaži a prehliadke detskej dramatickej tvorivosti „Dieťa v divadle“, regionálnom kole jubilejného 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, ktoré sa uskutoční 23. marca 2023Kultúrnom dome v Belej – Duliciach.

Prihlásiť sa do súťaže môžete v systéme NOC od 1. februára 2023 na tomto linku:

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Uzávierka vašich prihlášok bude 10.3.2022.

Tešíme sa na vašu účasť.

V prípade akejkoľvek nejasnosti nás neváhajte kontaktovať.

Propozície k súťaži nájdete tu: DIETA V DIVADLE PROPOZÍCIE 2023